FreeDiving MiniComp Brno 2018

Šestý ročník freedivingového veselí v Brně /// Sixth freediving jolly good time in Brno

Sobota 10. 11. 2018 /// Saturday 10th November 2018

VENUE: Bazén na Kraví Hoře, Brno, Czech Republic

DISCIPLÍNY: STA + DNF, DYN, bi-fin DYN

POOL: 25m

Startovné: 500,- Kč /// Fee: 27 Euros

REGISTROVAT // REGISTER

Pravidla /// Rules

Závodit se bude podle pravidel AIDA a Pure Apnea. Rozhodčí jsou proškoleni v obou dvou systémech. Pro členy AIDA se závody započítávají do rankingu AIDA. Vyhlašovat se bude pořadí na prvních třech místech v mužské a ženské kategorii. Pořadí se bude určovat na základě získaných bodů (podle bodového hodnocení AIDA). Dynamika bez ploutví (DNF) se bude bodově zhodnocovat poměrem 1,2.

Stejně jako minule i letos bude vyhlášena kategorie nováčků. Do ní se mohou přihlásít všichni, pro které je rok 2018 prvním závodním rokem. Vyhlášen bude nejlepší nováček v ženské i mužské kategorii.

T he competition will be held in accordance with AIDA and Pure Apnea rules. The judges are certified in both systems. For the AIDA members, all the results will goes to the AIDA ranking. We will have two categories – men and women – and first three places will be decided based on the overall points (due to the AIDA system). Dynamic no fins (DNF) will be calculate as 1,2 points.

We also will have a category for the newcomers. Every athlete for whom is 2018 first competitive year, can apply for this category.

STA: 12m – 1,1m – 29°C

DYN: 25m – 1,8m – 27°C

STA: 3 competition lines

DYN: 2 competition lines

Bazén//Pool

Novinky /// News

Registrace /// Registration

Pro registraci na závody je nutné vyplnit a odeslat přihlášku a zaplatit startovné – 500,- Kč. Startovné se platí na účet: 4795465001/5500. Do kolonky info pro příjemce napište jméno závodníka. Všichni závodníci se při registraci v den závodů musejí prokázat platným (ne více než rok starým) lékařským potvrzením, že jsou schopni účastnit se závodů ve freedivingu.

T o succesfully register for the competition you need to fill and sent the registration form and pay the registration fee – 27 Euros. The registration fee should be payed to this account: 

Name: Free Dive World

Acc. No.: 4795465001

IBAN: CZ3655000000004795465001

SWIFT: RZBCCZPP

In the field, info for the receiver, state the name of the athlete. All of the athletes must present at the registration desk – in the day of the competition – theirs valid medical certificate.

Program /// Schedule

07:00 – 08:00 Registrace

STA

08:00                 WU

08:45                  OT – každých/every 10 min

start every 10 minutes

12:00                   End

DYN

13:00                   WU

13:45                    OT – každých/every 8 min

17:00                    End

18:00                   Vyhlášení výsledků /// Results Annnoucements

 

 

Bazén /// Venue

Bazén Kraví hora, Brno

  • +420 736 531 670

  • Údolní 76

Get Directions